PORAŻENIE SPLOTU BARKOWEGO

Porażenie splotu barkowego czy inaczej uszkodzenie splotu barkowego to najczęściej uraz mechaniczny do którego dochodzi podczas tzw, „trudnego porodu” siłami natury. Ma to związek z dystocją barkowa ,która polega na zakleszczeniu barku płodu w miednicy matki po wyjściu głowki dziecka . Rolą lekarza jest w tym momencie taka pomoc czysto fizyczna by doprowadzic do jak najszybszego zakończenia porodu, by nie doprowadzic do niedotlenienia płodu a tym samym zagrożenia życia dziecka. Wiąże się to z zastosowaniem siły przez lekarza i innych czynności jak zginanie głowki dziecka, pociągania , skręcania co sprzyja dodatkowemu rozciągnięciu splotu barkowego i w konsekwencji do przejściowego lub trwałego porażenia splotu barkowego. Lekarze dopuszczają też powstanie porażenia splotu barkowego przed porodem w macicy matki. Znane ,choc nieliczne są przypadki dojścia do porażenia splotu barkowego podczas „normalnego „porodu a nawet gdy poród odbywa się za pomocą cesarskiego cięcia.
Może dojśc do uszkodzenia górnych korzeni nerwowych podczas zginania czy naciąganai szyji noworodka, natomiast uszkodzenie dolnych korzeni nerwowych jest wynikiem uwalniania wyciągniętej rączki niemowlęcia z ponad głowki.
Dystocja barkowa pociąga za sobą stosowanie szeregu zabiegów położniczych .Należą do nich min.manewr McRobertsa lub ucisk nadłoniowy. Ten ostatni polega na takim ułożeniu rodzącej aby poprawic geometrię kanału rodnego, natomiast ucisk nadłoniowy polega na uciskaniu trudno rodzącego się ramienia płodu poprzez tkanki miękkie aby zmienic jego pozycje i przemieścic pod spojenie łonowe.
Do porażenia splotu barkowego nie dochodzi jednak podczas wymienionych powyżej czynności ale najczęściej w czasie używania siły ,tzn, pociąganie naginania ,skręcania podczas porodu.
Zdecydowana większość przypdków narodzin dzieci z porażeniem splotu barkowego dotyczy noworodków dużych,zdrowych o masie ponad 4 kilogramy. Statystyki podają ,że dla niemowląt o wadze w przedziale 4-4,5 kg ryzyko to wynosi od 8 % do 10 %..Natomiast wzrasta wraz z wagą dziecka i dla dzieci z wagą ponad 4,5 kg wynosi już aż 20 %do 30 %.
Leczenie porażenia splotu barkowego jest możliwe chociaż bardzo żmudne ,długotrwałe ,wymagające wiele cierpliwości ze strony rodziców ale skuteczne. Powoduje ono znaczne zmniejszenie dolegliwości związanej z tą przypadłością a nawet całkowite wyleczne. Powstało już w Polsce wiele fundacji .ośrodków rehabilitacyjnych wyspecjalizowanych w tego rodzaju schorzeniu. Należałoby mieć tylko nadzieje że nie bedą mieli nadmiar pacjentów.

Marzec 03 2010 12:08 am | Choroby and Zdrowie

Leave a Reply